Home arrow Legislativa arrow Technické směrnice arrow Směrnice č. 13 - zkoušky na T.S. Kup
Směrnice č. 13 - zkoušky na T.S. Kup Tisk E-mail
Napsal František Macek | 19. leden 2008 | Aktualizováno 05. leden 2011
Náplň zkoušek na T.S. Kup a veškeré potřebné vybavení k této zkoušce

Termín pro vykonání zkoušky na T.S. Kup, musí každý student TAEKWON-DO I.T.F.  
respektovat, minimální časové intervaly od předchozí zkoušky dle požadavků I.T.F. 
9. kup  2 měsíce 
8. kup  2 měsíce  
7. kup  2 měsíce  
6. kup  2 měsíce 
5. kup  3 měsíce 
4. kup  3 měsíce 
3. kup  3 měsíce 
2. kup  4 měsíce 
1. kup  4 měsíce  

Běžný rozsah zkoušek je o jeden stupeň (Kup). Ve výjimečných případech, lze při dodržení časových intervalů mezi zkouškami složit zkoušku o dva stupně. Při přestupu z jednoho oddílu do druhého se interval mezi zkouškami počítá od data přestupu do nového oddílu, uvedeného v průkazu ČTA I.T.F. V případě ukončení členství v ČTA I.T.F. a jeho následném opětovného obnovení se interval na zkoušky počítá od data nového vstupu (registrace) do ČTA I.T.F.
V případě zkoušky o dva technické stupně platí žadatel poplatek, za oba stupně, výjimkou je případ dosažení celkové sumy bodů za zkoušku 70 a více, kdy automaticky získává žadatel jeden technický stupeň navíc bez poplatku. Každý držitel minimálně 2. Kupu se může zúčastnit mezinárodního semináře I.T.F.


Poplatek za zkoušku
9. kup  250,-Kč
8. kup  250,-Kč
7. kup  250,-Kč
6. kup  350,-Kč
5. kup  350,-Kč
4. kup  350,-Kč
3. kup  350,-Kč
2. kup  450,-Kč
1. kup  450,-Kč

1.  Každý sdružený subjekt České Taekwon-Do I.T.F. Asociace (dále také oddíl) má právo požádat Českou Taekwon-Do I.T.F. Asociaci (dále také ČTA I.T.F.) o provedení zkoušek na technické stupně Kup pro své členy.

2.  V žádosti musí být uvedeno plánované datum zkoušek a počet žadatelů (minimálně 25). V případě menšího počtu žadatelů budou zkoušky po dohodě provedeny pro více oddílů společně.

3.  Žádost o zkoušky může být podána telefonicky (e-mailem apod.), minimálně však 2 týdny před plánovaným termínem zkoušek na ČTA I.T.F. Pověřený pracovník ČTA I.T.F. dohodne s vedoucím oddílu datum, čas a místo zkoušek a pověří technickou komisi o jejich provedením. Současně bude jmenován zástupce ČTA I.T.F., který zodpovídá za regulérní a důstojný průběh zkoušek z hlediska požadavků ČTA I.T.F. a I.T.F.


4.  Žadatelé o zkoušky musí být řádnými členy ČTA I.T.F. a oddílu, který je sdruženým subjektem České Taekwon-Do I.T.F. Asociace. Ke zkouškám doporučuje žadatele jejich přímý učitel po posouzení jejich technické, teoretické a morální způsobilosti, po uplynutí minimálního předepsaného časového intervalu od minulé zkoušky.


5.  Před zkouškou musí být připraveny řádně a čitelně, tiskacím písmem vyplněné oficiální zkouškové protokoly České Taekwon-Do I.T.F. Asociace, se všemi náležitostmi a vybrány poplatky od žadatelů v předepsané výši.


6.  Každý žadatel nastoupí ke zkoušce v čistém oficiálním Doboku I.T.F. a předloží platný průkaz ČTA I.T.F., se všemi náležitostmi. Učitel (instruktor, trenér) oddílu je oblečen v čistém Doboku, nebo spolu s vedoucím příp. ostatními oficiálními zástupci oddílu v společenském oděvu (sako, kravata).


7.  V průběhu zkoušek jsou všichni přítomní povinni chovat se důstojně podle pravidel I.T.F., s respektem a zdvořilostí zejména k mezinárodnímu instruktorovi, zástupci ČTA I.T.F., svému vedoucímu a učiteli. Místnost, kde probíhají zkoušky musí být slavnostně vyzdobena (vlajka, nebo znak I.T.F., podobizna gen. Choi Hong Hi, zásady Taekwon-Do a pod. ) a vybavena stolem s potřebným počtem židlí. Před příchodem mezinárodního instruktora, technické komise do Dojang musí být všichni uchazeči o zkoušky již připraveni v tichosti na svých místech, vyrovnáni v řadách podle technických stupňů. Při vstupu mezinárodního instruktora, technické komise do Dojang velí učitel (instruktor, trenér), vedoucí oddílu, nebo nejvyšší tech. stupeň povel "pozor" (charyot), instruktor, technická komise přejde před nastoupený oddíl, ke stolku a poté je velen povel "pozdrav Mistrovi (sahyon nim ke kyong ye)", "pozdrav technické komisy (charyot ke kyong ye)". Před zahájením zkoušek, po pozdravu Mistra, technické komise skládají všichni žadatelé slib Taekwon-Do (vybraný člen oddílu s nejvyšším technickým stupněm předříkává slib a ostatní jej opakují).


8.  V případě projevů nekázně, nebo závažných organizačních nedostatcích, které narušují průběh, nebo důstojnost zkoušek, je zástupce ČTA I.T.F. oprávněn pozastavit zkoušky do sjednání nápravy, nebo jejich konání zrušit.


9.  Po ukončení zkoušek podepíší mezinárodní instruktor, technická komise, zástupce ČTA I.T.F. a vedoucí oddílu "Záznam o provedených zkouškách na T.S. Kup" a zkouškové protokoly, v nichž budou zaznamenána jména všech žadatelů, čísla členských průkazů, současný a požadovaný technický stupeň, datum minulé zkoušky, bodové hodnocení provedených zkoušek, jejich výsledky a poplatky.


10.  Vedoucí oddílu odevzdá řádně vyplněné formuláře "Záznam o provedených zkouškách na T.S. Kup", protokoly s vyúčtováním a peníze za zkoušky do 5 pracovních dnů na ČTA I.T.F. V případě pozdního dodání bude účtováno penále 200,- Kč a dále 200,- Kč za každý započatý týden po tomto termínu.


11.  Jiným způsobem provedené zkoušky na technický stupeň Kup nebudou členům České Taekwon-Do I.T.F. Asociace uznány za platné. Při nesplnění výše uvedených podmínek nebudou žadatelé ke zkoušce připuštěni.

 
< Předch.   Další >

Náhodné fotografie

Sponzoři

Generální partner
Jihomoravský kraj Město Znojmo Paradise Casino Hlavní partneři
FREEPORT LEISURE (CZECH REPUBLIC) s.r.o. Perito Podlahářství Znovín Lion Sport s.r.o.
Sponzoři
Fotop Garten.cz - architektura zahrady Stavomat Abeska Lineal Interno CUPRUM spol. s r.o. Illegal bar
© 2007 - 2018 Česká Taekwon-Do I.T.F. Asociace | Webmasters: Miloš Vymazal, Josef Hrůza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.