Video odkazy

Přihlášení


Zapomenuté heslo

Záložky

Kdo je on-line

Home
59. narozeniny Taekwon-Do I.T.F. Tisk E-mail
Napsal František Macek | 15. duben 2013 | Aktualizováno 24. červen 2014

logo_itf_official_logo HISTORIE TAEKWON-DO I.T.F.
(Taekwon-do yoksa)

Přestože původ bojových umění je zahalen tajemstvím, považujeme za
nepopíratelný fakt, že od dávných dob existuje fyzická činnost, jenž zahrnuje použití
rukou a nohou pro účel sebeobrany. Mezi Taekwon-do v podobě, v jaké je provozováno dnes a krutými primitivními formami neozbrojeného boje, jak byly rozvinuty v minulosti, je však pouze nepatrná podobnost.

Moderní Taekwon-do se velmi liší od ostatních bojových umění. Žádné jiné bojové umění není tak vyspělé co se týká sofistiky a účinnosti technik těch, kdo ho provozují.
Protože teorie, terminologie, techniky, systematika, způsoby, pravidla, cvičební oděv a
duševní základ byly vědecky vyvinuty, systematizovány a pojmenovány autorem, je chybou vymýšlet jakékoliv tělesné činnosti, jenž by využívali ruce a nohy pro sebeobranu pod názvem Taekwon-do. Stejně tak není ani žádný jiný systém bojového umění oprávněn nazývat se Taekwon-do. Pouze ti, kdo cvičí techniky založené na teoriích, zásadách a filosofii autora, jsou považováni za žáky pravého Taekwon-do.

Historie Taekwon-do je úzce spjata se životními osudy jeho zakladatele, generála Choi Hong Hi.
(* 9. 11. 1918) Choi Hong Hi se narodil v drsné a nevlídné krajině Hwa Dae v Myong Chun, jenž spadá dnes pod území Severní Koreje. V mládí byl slabý a neduživý, neustálý zdroj starostí pro své rodiče. Avšak i přesto projevil budoucí generál silného a nezávislého ducha. Ve věku 12 let byl vyloučen ze školy, poněvadž agitoval proti japonským úřadům, jenž v této době Koreu ovládali. To byl počátek dlouhé spolupráce se studentským hnutím za nezávislost, Kwang Ju. Po vyloučení ze školy poslal otec mladého Choie studovat kaligrafii k Han Il Dongovi, jednomu z nejslavnějších učitelů v tehdejší Korei. Han kromě toho, ze výborně ovládal kaligrafii, byl také mistrem Taek Kyon, starého korejského bojového stylu, využívajícího zejména technik nohou. Učitel, který byl znepokojen slabou fyzickou kondicí svého nového žáka, začal Choie zasvěcovat do drsného cvičení taek kyon, aby mu pomohl zdokonalit tělo.
V roce 1937 byl Choi poslán do Japonska, aby tam dosáhl dalšího vzdělání. Krátce před odjezdem se mladík zapletl do vášnivé hádky se silným profesionálním zápasníkem. Ten mu slíbil, že ho při jejich příštím setkání doslova roztrhá na kusy. Zdá se, že tato hrozba dala mladému Choiovi další impuls ke tréninku a zdokonalováni se v bojových uměních. V Kjoto Choi potkal korejce, pana Kima, od něhož se začal učit japonské bojové umění, Karate.
Po letech usilovného tréninku dosáhl druhého danu. Choi neustále přemýšlel nad technikami Taek Kyon a ještě zintenzivnil svůj trénink. Mladík doslova žil pro bojové umění. Tloukl do každého sloupu, který mu přišel do cesty, aby utužil úderové plochy. „Představoval jsem si, že by to mohly být techniky, které bych použil na obranu proti silnému zápasníkovi Huovi, kdyby chtěl dodržet svůj slib.“
Po vypuknutí 2. světové války byl Choi nucen narukovat do japonské armády proti své
vůli a přesvědčení. Jeho posádka sídlila v Pchjongjangu. Zde se zapojil do korejského hnutí za
nezávislost, známého jako Hnutí pchjongjangských studentů – vojáků. Byl odhalen, zatčen a 8 měsíců držen ve vyšetřovací vazbě v japonském vězení. Zde aby zmírnil nudu a udržel se tělesně ve formě, ve své cele cvičil. Brzy se jeho spoluvězeň a žalářník stali jeho žáky. Nakonec se stal celý vězeňský dvůr gigantickou tělocvičnou.
Osvobození v srpnu 1945 zachránilo Choie od výkonu 7 let vězení. Po svém propuštění odjel bývalý vězeň do Soulu, kde organizoval setkání studentů – vojáků. V lednu následujícího roku byl jmenován podporučíkem nově vzniklé armády Korejské republiky. Zanedlouho se stal velitelem setniny v Kwang Ju v provincii Cholla Namdo (4. pěší regiment). Začal své vojáky učit karate jako prostředek tělesného a duševního výcviku. V tu dobu si začal uvědomovat potřebu vyvinout vlastní korejské bojové umění, jenž by bylo jak ideově tak i technicky nadřazeno japonskému karate. S touto myšlenkou začal od března téhož roku systematicky vyvíjet a zdokonalovat techniky pro nové bojové umění. Byl povýšen na poručíka a převelen do Tae Jon ke 2. pěchotnímu pluku. Také ve svém novém působišti rozšiřoval bojové umění a to nejen mezi korejské vojáky, ale i mezi Američany, kteří tam měli posádku. Rok 1947 byl pro Zakladatele rokem rychlého povýšení – na kapitána a potom na majora. V roce 1948 byl jmenován v Soulu náčelníkem přesunu, ubytování a zásobování vojsk. Stal se též instruktorem výuky bojového umění pro místní americkou školu vojenské policie. Koncem roku byl již podplukovníkem a v roce 1949 plukovníkem. Navštívil poprvé Spojené státy americké, kde pobýval ve Fort Riley Gruond General School. Předvedl zde bojové umění americké veřejnosti.

V roce 1951 se stal brigádním generálem. Během této doby organizoval a vedl Ground General School v Pusan jako zástupce velitele a náčelník akademického oddělení.
Roku 1952 byl jmenován náčelníkem štábu 1. armádního sboru a byl pověřen doprovodem generála Mac Arthura během jeho návštěvy v Kang Nung. V době příměří byl Choi velitelem 5. pěchotní divize. Rok 1953 byl již pro generála plný událostí, jak v jeho vojenské kariéře, tak i v postupu jeho nového bojového umění. Napsal první oficiálni knihu o vojenské výzvědné službě. Zorganizoval a uvedl do činnosti 29. pěchotní divizi v Cheju Island, která se později stala špičkou Taekwon-do v armádě. Založil Oh Do Kwan (tělocvična Má cesta), kde úspěšně probíhala výuka kádrových instruktorů pro celou armádu. Byly provozovány a rozvíjeny techniky Karate, Taek Kyon a samozřejmě moderní systém budoucího Taekwon-do za pomoci pana Nam Tae Hi. To bylo v roce 1954. V druhé polovině roku vedl Chong Do Kwan (tělocvičnu Modré vlny), největší civilní tělocvičnu v Koreji. Byl povýšen na generálmajora. Koncem roku 1954 bylo jeho dílo, uspořádání nového bojového umění, téměř hotové.

Rok 1955 znamenal začátek Taekwon-do jako formálně známého bojového umění v Koreji. Na
počátku tohoto roku byl sestaven zvláštní výbor, jehož členy byly vedoucí mistři – instruktoři,
historikové a další významné osobnosti společnosti. Pro nové umění bylo navrhováno mnoho jmen.

11. dubna 1955 na zasedání výboru svolaném gen. Choiem byl jednohlasně schválen jeho návrh název Taekwon-do pro jím vytvořené nové bojové umění.

Generál Choi vysvětlil význam tohoto názvu :
• Tae – noha, ve smyslu technika nohou, výskok
• Kwon – ruka, pěst, ve smyslu technika rukou
• Do – cesta, umění, harmonie, ve smyslu spojení fyzické části (technik, pohybů) a duševní
části (zásady, etika) Taekwon-do.

Na ideové úrovni se Taekwon-do opírá o tradiční etické a morální zásady Orientu a samozřejmě o osobní filosofii zakladatele.
Fyzické hodnoty jsou založeny na zásadách moderní vědy, zejména Newtonově fyzice, která
vysvětluje , jak vytvořit maximální energii. Byly sem též zahrnuty taktiky vojenského útoku a obrany.

Základní teorie a principy Taekwon-do jsou zcela odlišné od jakéhokoli jiného bojového umění
na světě.
Gen. Choi Hong Hi :
„.... Moje studie postupovala ve dvou částech: technická dokonalost a duševní dosciplína. Poněvadž lidský duch patří do oblasti metafyziky, není snadné popsat slovy to, co nazývám duševní disciplínou. Člověk se jí nemůže dotknout, nelze vidět či slyšet lidskou duši. Je to širší a hlubší pojem, než cokoli jsme schopni vnímat. Vzhledem k tomu jsem já sám pouze dalším žákem, který se účastní dalšího a nikdy nekončícího procesu. Definuji duševní rozměry Taekwon-do jako sloučení sebe sama s myšlenkami Taekwon-do a dosažení porozumění každého ze vzorů Taekwon-do. Jestliže se považujeme s Taekwon-do za jedno, budeme si ho vážit, tak jako si vážíme svých vlastních těl a nezneužijeme nikdy Taekwon-do nečestným způsobem.
 
..... formuloval jsem následující základní myšlenky pro cvičence Taekwon-do :
1. Rozvojem přímého ducha a silného těla si osvojíme sebedůvěru stát vždy na straně spravedlnosti.

2. Spojíme se se všemi lidmi ve společné bratrstvo bez ohledu na náboženství, rasu, národní nebo ideologické hranice.

3. Obětujeme se pro vytvoření mírumilovné lidské společnosti, v níž panuje spravedlnost, morálka, důvěra a humanismus.“

V technické oblasti existuje široká škála nejrozmanitějších technik, které mohou být použity
prakticky ve všech situacích.

Zakládají se na následujících zásadách:
1. Všechny pohyby by měly být prováděny tak, aby měly maximální energii v souladu s vědeckými vzorci a principem kinetické (pohybové) energie.

2. Zásady technik by měly být tak jasné, aby i ti, kdo neznají Taekwon-do, byli schopni rozlišit správný a nesprávný pohyb.

3. Vzdálenost a úhel každého pohybu jsou jasně definovány, aby bylo docíleno nejvyšší účinnosti obranných a útočných technik.

4. Účel a způsob provedení každého pohybu by měl být jasný a jednoduchý, aby byl usnadněn postup učení se.

5. Měly by být používány racionální vyučovací metody, aby radost z technik Taekwon-do mohl
pociťovat každý, mladý i starý, muž i žena.

6. Měly by být používány způsoby správného dýchání pro zvýšení rychlosti každého pohybu a pro snížení únavy.

7. Mělo by být využíváno co nejširší spektrum technik, aby bylo možné provést útok proti jakémukoli životně důležitému místu na těle a aby bylo možné bránit se proti každé variantě útoku.

8. Každá úderová a blokovací plocha je jasně definována a založena na stavbě lidského těla.

9. Každý pohyb by měl být pokud možno proveditelný, aby se žáci mohli radovat z Taekwon-do jako ze sportu a relaxace.

10. Zvlášť by mělo být vzato do úvahy podpoření a zlepšování zdravotního stavu cvičenců a
předcházení úrazům.

11. Každý pohyb by měl být proveden harmonicky a rytmicky, aby Taekwon-do bylo estetické a půvabné.

12. Každý pohyb ve vzoru (tulu) musí vyjadřovat osobnost a duševní charakter člověka, po němž byl tul pojmenován.

Během roku 1955 rozšířil energický generál Taekwon-do na univerzity a armádní centra v celé Koreji. Jedním z hlavních středisek nového umění se stal 3. vojenský okruh v Tae Jon.

V roce 1959 se Taekwon-do rozšířilo i za státní hranice. Zakladatel Taekwon-do a devatenáct nositelů černého pásu cestovali po Dálném východě. Turné mělo veliký úspěch, diváci byli ohromeni brilantností technik. V tomto roce byl gen. Choi dosazen do dvou významných míst: president nově vzniklé Korejské asociace Taekwon-do a zástupce velitele 2. armády v Tae Gu. Ve Vietnamu byl generál Choi Duk Shin, korejský velvyslanec, velmi nápomocen rozšíření a podpoře Taekwon-do v této zemi. V tomtéž roce publikoval gen. Choi Hong Hi svou první pasáž o svém bojovém uměni, která se stala základem pro vydání knihy v r 1965.
Během roku navštěvoval také kurz pro seznámení se s moderními zbraněmi v Texasu. Navštívil mimo jiné Karate Club Joon Rhee´s v San Antoniu. Autor tu získal cvičence pro své bojové umění. Joon Rhee se stal prvním instruktorem tech. Taekwon-do v Americe. To znamenalo počátek Taekwon-do ve Spojených státech. Choi se vrátil do Koreje jako ředitel zpravodajství korejské armády. Nedlouho poté přijal vedení Velitelství ozbrojeného boje se správou škol pěchoty, dělostřelectva, ozbrojených vozidel, letectví a radistů.

Roky 1961 a 1962 byla léta dozrávání jak Choiovi vojenské kariéry, tak i Taekwon-do. Generál Choi velel největším vojenským výcvikovým střediskům v zemi a znovu velel také 6. armádnímu sboru. Taekwon-do se šířilo jako stepní požár nejen mezi korejskými vojáky a civilisty, ale také mezi vojáky 7. pěchotní US divize, která byla pod jeho provozní správou. Prostřednictvím jeho žáků bylo toto umění zavedeno i v největší vojenské akademii na světě, ve West Pointu.

V roce 1962 byl Choi jmenován velvyslancem v Malajsii, kde jako obětavý misionář Taekwondo rozšířil nové bojové umění.

Roku 1963 byla založena Malajská asociace Taekwon-do po velké ukázce na žádost ministerského předsedy Tunku Abdul Rhamana, jenž se konala na stadionu Merdeka.
V červnu 1963 proběhly dvě důležité události: exhibice v budově Spojených národů v New Yorku a zavedení Taekwon-do v ozbrojených silách Vietnamu.

V únoru 1965 byl velvyslanec Choi, dvojhvězdičkový generál ve výslužbě, jmenován vládou Korejské republiky, aby vedl misi dobré vůle do Západního Německa, Itálie, Turecka, Spojených arabských emirátů, Malajsie a Singapuru. Tato cesta je z hlediska historie Taekwon-do významná tím, že Choi Hong Hi poprvé prohlásil toto umění za národní bojové umění Koreje. Díky této akci byly v jmenovaných zemích založeny asociace Taekwon-do.

V roce 1966 se vyplnil další sen mladého slabého studenta kaligrafie. 22. března založily Mezinárodní federaci Taekwon-do asociace Vietnamu, Malajsie, Singapuru, Západního Německa, Turecka, Itálie, Sjednocených arabských emirátů a Koreje. Generál Choi se stal prezidentem.

V roce 1967 obdržel otec Taekwon-do medaili 1. třídy Distinquisch Service (Vyznamenání za zásluhy) od vlády Vietnamu a pomohl založit korejsko-vietnamskou nadaci s prezidentem generálem Tran Van Dongem. V témže roce byla založena asociace Taekwon-do v Hong-Kongu. V srpnu navštívil Choi celoamerický turnaj v Taekwon-do, jenž se konal v Chicagu ve statě Ilinois, kde diskutoval o rozvoji a sjednocení a politice US Asociace Taekwon-do ve Washingtonu 26. listopadu 1967. Během této návštěvy se Choi také setkal s Robertem Walsonem, nositelem 4. mistrovského stupně a jedním z předních amerických autorit Taekwon-do, aby položili základy práce na novém vydání knihy o Taekwon-do.

V roce 1968 navštívil autor Francii jako vedoucí delegace korejské vlády, aby se zúčastnil sympozia Konsul International Sports Military, jenž se konalo v Paříži. Na programu bylo hlavním bodem Taekwon-do. Delegáti ze 32 zemí byli svědky demonstrace Taekwon-do skupinou instruktorů. V témže roce byla založena asociace Taekwon-do Spojeného království a autor navštívil Španělsko, Holandsko, Kanadu, Belgii a Indii s nadějí na rozšíření Taekwon-do. Když se Choi vrátil do Koreje, byla mu vládou Korejské republiky udělena Sport Research Award (cena za výzkum ve sportu) za jeho obětavou práci pro korejské válečnické umění.

V roce 1969 projel Choi Jihovýchodní Asii, aby osobně prozkoumal připravenost každé země pro první asijský turnaj v Taekwon-do, který se konal v září v Hong-Kongu. Ihned po turnaji podnikl autor světoznámou cestu po 29 zemích, aby navštívil instruktory a shromáždil fotografie pro první vydání knihy "Taekwon-do" (1972).

V srpnu 1970 podnikl autor cestu po 20 zemích přes Jihovýchodní Asii, Kanadu, Evropu a Střední Východ. Na každém místě, které navštívil, vedl gen. Choi samozřejmě semináře pro mezinárodní instruktory a pomohl rozšířit a zformovat Mezinárodní federaci Taekwondo.

V roce 1971 navštívil Choi druhý asijský turnaj v Taekwon-do konaný na stadionu Negara
v Malajsii. Byl zahájen proslovem ministerského předsedy Tun Abdul Phajaka a ukončen přítomností Jejich Veličenstev. Během těchto cest se autor zajímal o rozvoj Taekwon-do mezi mládeží. Prezident Mezinárodní federace Taekwon-do byl nápomocen při zavádění Taekwon-do na mnoha univerzitách v Evropě, Americe a Středním a Dálném Východě.

Světové turné v roce 1972 bylo významné tím, že Choi měl příležitost představit Taekwon-do vedoucím činitelům těchto států: Bolivie, Dominikánské republiky, Haiti a Quatemaly. V tomto roce přestěhoval Choi ústředí Mezinárodní federace Taekwondo s jednomyslným souhlasem členských zemí do Toronta v Kanadě, protože uvažoval o eventuálním rozšíření tohoto umění do zemí východní Evropy.

Během měsíce listopadu a prosince 1973 podnikli generál Choi a speciálně vybraný I.T.F. demonstrační tým sestávající z Kong Young II, Park Jong Soo, Rhee Ki Ha, Park Sun Tae a Choi Chang Keun cestu po Evropě, Středním Východě, Africe a Dálném Východě. Projeli celkem 23 zemí, kde navštívili mimo jiné nové pobočky I.T.F. založené v pěti z těchto zemí. Cesta měla drtivý úspěch, ukázky vidělo vice než 100 000 diváků. Na každé zastávce byli gen. Choi a demonstrační tým hosty představitelů místních vlád.

Rok 1974 byl pro Choie bohatý a dlouho vzpomínaný, protože Zakladatel Taekwon-do byl schopen dokázat nadřazenost nejen technik, ale také pravidel soutěže v tomto umění. Prvním mistrovstvím světa v Taekwon-do v Montrealu se naplnil jeho další sen. V listopadu a prosinci tohoto roku vedl 4. mezinárodní demonstrační tým Taekwon-do, jež se skládal z deseti nejlepších světových instruktorů. Turné vedl přes Jamajku, Curacao, Kostariku do Kolumbie, Venezuely a Sarinanu.

Koncem roku 1975 navštívil general Choi Švédsko a Řecko, aby tam pořádal semináře.

V polovině roku 1976 navštívil Irán, Malajsii, Indonésii a Evropu. V listopadu téhož roku zahájil 1. mistrovství Evropy v Taekwon-do, jenž se konalo v Amsterodamu.

V září roku 1977 navštívil Zakladatel Taekwon-do Malajsii, Nový Zéland a Austrálii, následovala schůzka v Tokiu, na které veřejně napadl jihokorejského prezidenta Park Jung Hee, který využíval Taekwon-do pro své politické cíle. Koncem roku odcestoval do Švédska a Dánska, aby tam pomohl při formování jejich národních asociací Taekwon-do.

V květnu 1978 navštívil Choi Malajsii, Pakistan, Keňu a Jižní Afriku v doprovodu Rhee Ki Ha. V tomto roce vedl 5. mezinárodní demonstrační tým Taekwon-do, jenž sestával z mistrů Choi Chang Keun, Rhee Ki Ha, Park Jung Tae a Liong Wai Meng, do Švédska, Polska, Maďarska a Jugoslávie.

V červnu 1979 byla v Oslo v Norsku utvořena Celoevropská federace Taekwon-do (AETF). Po této historické události navštívil generál Choi Švédsko, Dánsko, Západní Německo, Francii a Grónsko v doprovodu Khan Sun a Rhee Ki Ha. V listopadu stejného roku vedl 6. mezinárodní demonstrační tým Taekwon-do sestávající z Kim Jong Chan, Choi Chang Keun, Rhee Ki Ha, Park Jung Tae, Lee Jong Moo, Chung Kwang Duk, Kim Suk Jun a Michaela Cormacka do Argentiny.

Rok 1980 byl pro otce Taekwon-do skutečně nezapomenutelný. Jak pro něho osobně, tak pro budoucnost jeho umění. On a patnáct jeho žáků včetně jeho syna Choi Hong Hwa, podnikli monumentální cestu do Korejské Lidově Demokratické Republiky. Bylo to poprvé, kdy bylo Taekwondo předvedeno lidu Severní Koreje, rodišti generála Choie.
V listopadu téhož roku se konalo v Londýně celoevropské mistrovství v Taekwon-do jehož se
účastnilo 18 zemí.

V lednu 1981 provedl Choi návštěvu Grónska a Austrálie v doprovodu Choi Chang Keun a zahájil první mistrovství pacifické oblasti v Taekwon-do. V tutéž dobu pomáhal formovat Jihopacifickou federaci Taekwon-do, stejně jako Australskou federaci Taekwon-do. V červnu téhož roku vedl 8. mezinárodní demonstrační tým Taekvon-do do Tokia v Japonsku. V říjnu uspořádal v Korejské lidově demokratické republice seminář pro zakládající členy Taekwon-do a v listopadu hrdě představil spojený tým Taekwon-do, složený z instruktorů ze Severní a Jižní Koreje, na mítinku nazvaném Křesťanští vůdci Severní a zámořské Koreje, jenž se konal ve Vídni v Rakousku.

V lednu 1982 utvořil prezident Mezinárodní federace Taekwon-do Severoamerickou federaci Taekwon-do v Torontu v Kanadě. V tomto roce mohl konečně autor uskutečnit svůj dlouho očekávaný sen (od roku 1967). V Japonsku byla otevřena hala pro Taekwon-do. Ve společnosti mistra Park Jung Tae také vedl semináře v Porto Ricu (červenec). Během měsíce října a listopadu podnikl turné po Grónsku, Spojeném království (Velké Británie), Západním Německu, Rakousku, Dánsku, Polsku, Maďarsku, Jugoslávii, Československu, Finsku v doprovodu mistrů Han Sam Soo a Park Jung Tae, aby tam podpořili Taekwon-do. Navštívili také první mezikontinentální mistrovství v Taekwon-do, jenž se konalo v listopadu v Quebeku v Kanadě a druhý celoevropský šampionát v Taekwon-do, konaný v prosinci v Neapoli v Itálii.

V lednu 1983 navštívil Choi Colorado v USA v doprovodu mistra Lee Suk Hi, prezidenta Severoamerické federace Taekwon-do, aby udělili Charlesovi E. Serrefovi , prezidentu US federace Taekwon-do, 7.mistrovský stupeň. Během měsíce března, dubna a května navštívil Santa Barbaru v Kalifornii, Evropu a Korejskou lidově demokratickou republiku, aby mohl provést poslední malou přípravu pro vydání jeho celoživotního díla - Encyklopedie Taekwon-do.

Až do své smrti (+15. 6. 2002) zůstává generál ve výslužbě a zakladatel Mezinárodní federace
Taekwon-Do Choi Hong Hi vůdčí osobností tohoto bojového umění.

Vedení Mezinárodní federace Taekwon-Do převzal po svém otci jeho syn velmistr Choi Jung Hwa IX.Dan www.itf-czech.cz/content/view/182/1

 
< Předch.   Další >
© 2007 - 2019 Česká Taekwon-Do I.T.F. Asociace | Webmasters: Miloš Vymazal, Josef Hrůza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.