Video odkazy

Přihlášení


Zapomenuté heslo

Záložky

Kdo je on-line

2 hosté
Home
I. Technický seminář s velmistrem Choi Jung Hwa IX.Dan ve Znojmě 2012 Tisk E-mail
Napsal František Macek | 22. září 2011 | Aktualizováno 23. březen 2014
logo_choi_znojmo


V Orientu je zvykem, že otec zplodí syna, jenž půjde v jeho stopách a převezme  po něm otěže. 
www.itf-administration.com/articles.asp?arturn=3089

Syn slavného otce, otce Taekwon-Do  I.T.F.

Stejně tak převzal otěže po svém otci i velmistr Choi Jung Hwa IX. Dan, který se narodil v Soulu 20. května 1954.
Odkaz pana generála Choi Hong Hi IX. Dan, o němž se píše i ve světové literatuře, se úspěšně daří propagovat i v České republice. Čeští vyznavači tohoto moderního a tradičního bojového umění, kteří již řadu let reprezentují naši republiku, patří v mezinárodním srovnání ke světové špičce. Samozřejmě nesmíme opomenout jejich učitele a trenéry, kteří jim předávají své zkušenosti a díky nimž dosahují tak dobrých výsledků.

Mnozí z nich se učili u samotného zakladatele, pana generála Choi Hong Hi, který stál jak u zrodu Taekwon-Do 11. 4. 1955, tak i u založení Mezinárodní federace I.T.F. 22. 3. 1966.
Dá se říci, že celý svůj život věnoval rozvoji Taekwon-Do a jeho co největšímu rozšíření do mnoha zemí světa. Osobně vedl několik stovek mezinárodních seminářů po celém světě a mnoho z nich společně i se svým synem.

Poslední oficiální seminář I.T.F. v České republice pod vedením generála Choi Hong Hi IX. Dan se uskutečnil v jihočeské Třeboni 25.- 27. 6.1999. Na tomto semináři byl přítomen i v té době mistr Choi Jung Hwa, který zastával funkci generálního sekretáře I.T.F.
Před koncem svého života určil generál Choi Hong Hi IX. Dan svého syna mistra Choi Jung Hwa VIII. Dan svým následníkem ve vedení I.T.F., jak říká tradice orientální rodiny.
Ta se také naplnila při konání XII. seniorského mistrovství světa 4. - 8. července 2001 v italském Rimini. Zde se také konal i XII. kongres I.T.F., na kterém byl zvolen za prezidenta I.T.F. všemi delegáty mistr Choi Jung Hwa VIII.Dan
Po necelém roce společného vedení bohužel 15. 6. 2002 generál Choi Hong Hi IX. Dan v hlavním městě KLDR Pyongyangu zemřel.
Nejen se smrtí blízké osoby a úkoly při naplňování odkazu svého otce se musel velmistr Choi Jung Hwa a prezident I.T.F. vyrovnat. www.itf-administration.com
Bohužel musel přijmout i fakt, že samotná I.T.F. se začal rozpadat na další dva směry. Každý  ze směrů má svého prezidenta a slučuje pod sebe různé národní federace a další jiné asociace, které začaly nově vznikat. Ovšem samotná podstata odkazu pana generála  Choi Hong Hi IX. Dan se zachovala a stále pokračuje přesně tak, jak si samotný zakladatel přál.

Díky synovi, který i nadále provádí výuku v duchu svého otce, se o tom mohli na vlastní kůži přesvědčit všichni vyznavači tohoto moderního korejského bojového umění na mezinárodním semináři, jenž se pod vedením velmistra Choi Jung Hwa IX. Dan konal 22. 9. 2012 ve Znojmě u příležitostí dvacátých narozenin Taekwon-Do I.T.F.ve Znojmě.

Již v první den pobytu v pátek 21. září 2012 po příletu 9:05 z vídeňského letiště Schwechat jeho první kroky směřovaly na milé setkání s představiteli města Znojma, na kterém byl  místostarosta  pan Jan Grois povýšen na držitele mistrovského stupně I.Dan. Velmistr Choi Jung Hwa projevil osobní zájem se projít po historickém městě Znojmě. V podvečer proběhly  pod jeho taktovkou zkoušky na vyšší technické stupně Dan. Jeho příchod do sportovní haly města Znojma ve mě oživil vzpomínky na jeho otce generála Choi Hong Hi XI.Dan při jeho slavnostním vstupu do auly Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity  Karlovy v Praze 8 října 1994  před nastoupenými trenéry a studenty nejen Taekwon-Do,ale i Univerzity Karlovy.
Ve sportovní hale byl pan velmistr představen všem přítomným studentům a rodičům. Po dvou hodinách zkoušek jsme mohli konstatovat, že Česká republika má o dalších deset držitelů I.Danu, dva držitele II.Danu, jednoho držitele III.Danu a jednoho držitele IV.Danu více.

V sobotu 22. září 2012 dopoledne seminář odstartoval příchodem prezidenta I.T.F. velmistra Choi Jung Hwa doprovázeného organizátory semináře České Taekwon-Do I.T.F. Asociace do sportovní haly ve  Znojmě, kde byl již očekáván  nastoupenými  mistry, instruktory a studenty z Anglie, České republiky, Holandska, Chorvatska, Irska, Itálie, Lotyšska, Polska, Německa, Rakouska, Rumunska, Sardinie, Slovenska, kterých do Znojma přicestovalo více než sto dvacet.
Po slavnostním nástupu a pozdravu následovalo představení všech mistrů a také se panu prezidentovi se představili všichni zúčastnění studenti Taekwon-Do I.T.F., kteří se ve Znojmě sešli k vzájemnému zdokonalování a posunutí se o další krůček ve své cestě dále.
Po rozcvičce pan velmistr Choi Jung Hwa začal seminář s procvičením techniky úderu v postoji Annun sogi a techniky kopu Ap chagi.
Obě dvě techniky pak také náležitě a podrobně vysvětloval. Na vybraných studentech demonstroval  jejich účinnost a důležitost .
Před procvičením sestav následoval běh v kruhu po celé znojemské hale. První část semináře byla určena pro sestavy Dan-Gun, Do-San, Won-Hyo, Yul-Gok, Choong-Moo, Kwang-Gae. A  následovalo opět nezbytné a velmi důležité vysvětlování technik, které vede studenty Taekwon-Do k vyvarování se zbytečných chyb.
Techniky pak  velmistr demonstroval na opět náhodně vybraných studentech. Následoval slavnostní nástup k ukončení první část semináře,po kterém následovala přestávka na oběd. Organizátoři semináře pro všechny účastníky připravili občerstvení, mistři odjeli na společný oběd s velmistrem.

Odpolední seminář začal opět slavnostním nástupem, při kterém před studenty nastoupil velmistr Choi Jung Hwa v doprovodu generálního sekretáře mistra Trevora Nichollse.
Následovaly techniky v chůzi s důrazem na sílu pro nezbytnou účinnost těchto technik. Dále se pak procvičily sestavy Choong-Gun, Toi-Gae, Hwa-Rang, Po-Eun, Ge-Baek.
Všichni si mohli důkladně  osobně procvičit  pod vedením velmistra na tréninkových narážecích terčích dva základní kopy a to Ap chagi a Dollyo chagi.
Závěrem semináře velmistr rozdělil všechny účastníky  na dvě skupiny. Tu nižší 8.Kup-3.Dan vedl mistr Pierpaolo Lecca z italské Sardinie a procvičovala se sestava Choong-Moo. Vyšší skupinu 4.-7.Dan vedl velmistr a procvičovala se sestava Eui-Am.
I v druhé části opět proběhlo nezbytné a velmi  důležité vysvětlování technik,aby již ve cvičení nevznikaly  zbytečně chyby při zvyšující se obtížnosti sestav.
V průběhu celé druhé části demonstroval velmistr na opět náhodně vybraných studentech ty nejdůležitější techniky.
Na samém závěru proběhl slavnostní nástup k ukončení celého semináře, při kterém velmistr Choi Jung Hwa poděkoval všem účastníkům za vzájemné setkání. Mistrům a organizátorům poděkoval za milé a přínosné  setkání v České republice opět po 13 letech. Závěrem zdůraznil, že na tomto semináři se procvičilo sedm základních technik, které,pokud si všichni dobře zapamatovali a budou důsledně procvičovat přesně tak,jak  s nimi byli seznámeni, budou všichni lepšími. Pokud snad někdo výkladu nevěnoval dostatečnou pozornost,pak se jeho úroveň nezvýší a nepomůže ani účast na dalších seminářích.
Velmistru Choiovi byli po celou dobu semináře po ruce generální sekretář mistr Trevor Nicholls VIII.Dan z Londýna, mistr Léon van der Putten VII.Dan z Holandska, mistr Pierpaolo Lecca z Itálie a mistr Matiullah Karwandgar VII.Dan ze Slovenska.
Všechny zúčastnění  seminář pod vedením  osobností Taekwon-Do zaujal  a zanechal v nich v dobrý pocit.

V neděli 23. září 2012 byl velmistr důležitým svědkem na pravé moravské svatbě, kterou si nenechali ujít kromě českých studentů také i přátelé z Holandska, Německa, Irska, Itálie a Velké Británie. Odsvědčil nevěstě Květuši Sobotkové IV.Dan, která řekla své ano Františkovi Mackovi IV.Dan, v kostele svatého Mikuláše ve Znojmě, a stal se tak součástí české rodiny tak, jak se Česká republika stala součástí jedné Taekwon-Do rodiny.

Celí pobyt v České republice byl definitivně zakončen v pondělí 24. září 2012 raním odletem v 9:20 hod. z vídeňského letiště Schwechat.

František Macek IV.Dan, prezident České Taekwon-Do I.T.F. Asociace

Víkend s velmistrem
V souvislosti s pořádáním semináře s velmistrem Choi Jung Hwa, prezidentem ITF, ve Znojmě letos v září,bylo mým úkolem doprovázet velmistra po celou dobu jeho znojemského pobytu . S velmistrem jsem se do té doby nikdy osobě nesetkal a pochopitelně jsem z jeho návštěvy měl jisté obavy. Osoba jeho formátu, ikona Taekwon-Do, je jistě zvyklá na určité způsoby jednání, budu schopen vyhovět jeho nárokům spojeným s pobytem? Proběhne jeho návštěva tak, jak jsme téměř rok dopředu spolu s vedením České Taekwon-Do I.T.F. Asociace naplánovali? Tyto a spousta dalších otázek se mi stále honily hlavou. Ze všeho nejvíc mě však zajímalo, jaký je vlastně sám velmistr Choi. Moje obavy se rozplynuly ve chvíli, kdy jsme se s velmistrem přivítali v letištní hale ve Vídni. Velmistr byl velice příjemný, usmíval se a vůbec na něm nebyla znát únava z dlouhé cesty z Kanady, kterou měl právě za sebou. Nebudu vám popisovat detailně průběh velmistrovy návštěvy ve Znojmě, avšak chtěl bych se s vámi podělit o některé postřehy ohledně jeho samotného.

Syn slavného otce
Velmistr Choi to v minulosti díky slavnému otci v životě jistě neměl lehké, avšak rád vzpomíná na doby, kdy ještě jeho otec žil. Při svých vzpomínkách vždy znatelně ožije a svá vyprávění často začíná slovy: „Můj otec říkával…“ Například mě zaujal generálův názor, že kdokoliv projeví o Taewon-Do zájem, byť by to byl i nepřítel, má právo se s tímto bojovým uměním seznámit. Tento názor dává smysl, pokud přijmeme jeho další myšlenku a to, že „ Taekwon-Do činí člověka lepším a díky tomu se stane lepší i celá společnost“. Jistě, jedná se o ideál, který v dnešní realitě jen obtížně nachází pochopení, je však povznášející tomu alespoň občas uvěřit. Oč je to těžší ve chvílích, kdy velmistr zavzpomíná na otcovo úmrtí a na slib ,který u smrtelného lože dali s dalším mistrem Taekwon-Da umírajícímu generálovi. Slib jednoty, který byl oním nejmenovaným mistrem okamžitě porušen a předznamenal následné rozdělení Taekwon-Da do několika samostatných federací.

Příjemný společník
Při návštěvě Znojma jsem měl mnoho příležitostí pozorovat velmistrovu milou a přátelskou povahu. Ať už to bylo při formálním přijetí místostarostou Znojma na městské radnici, na neformálním setkání žáků škol České Taekwon-Do I.T.F. Asociace  nebo u společných večeří. Velmistr byl také pozván na svatbu Květy a Františka, dnes už Mackových, dlouholetých trenérů a funkcionářů českého Taekwon-Da a s radostí přijal nabídku jít za svědka nevěsty. Nutno podotknout, že svatební oslavy si opravdu užil a dokonce došlo i na tanec. Také při návštěvě rodinného vinného sklípku Dospíšilových, v úzkém kruhu znojemských Taekwondistů, se velice dobře bavil a ocenil domácí bílé víno, přestože běžně dává přednost červenému. Při všech těchto společenských příležitostech se projevoval jako výtečný společník, který i přes jazykové bariéry rád pobaví zajímavou historkou nebo vtipem. Díky několikaletému pobytu v Polsku však prokázal jisté znalosti češtiny a o to bezprostřednější byla společná zábava. Velmistr se zároveň zajímá o názory ostatních, místní zvyklosti a okolí. Samozřejmě si rád pochutná na dobrém jídle, místním vínku. Sám pak ocenil krásy Znojma, obdivoval čistotu města a okolí. Nejvíce ho však potěšila místní pohostinnost, srdečnost a dobrá nálada.

Opravdový bojovník
Jak jistě uznáte, není možné psát o velmistru a nezmínit jeho roli v Taekwon-Do. Velmistr Choi jako prezident I.T.F. má náročný úkol reprezentovat Taekwon-Do po celém světě. V České republice byl naposledy spolu s otcem před 13 lety, tehdy ještě jako generální sekretář. Byl proto pravdu zážitek vidět velmistra ve Znojmě při předvádění konkrétních technik a vysvětlování jejich smyslu. Na semináři i při následných diskuzích s žáky a instruktory stále zdůrazňoval důležitost třetí části bojového umění Taekwon-Do. Právě „DO“ - cesta a její pochopení jsou nezbytné pro pravého bojovníka. Pro velmistra nejsou Zásady Taekwon-Da (Zdvořilost, Čestnost, Vytrvalost, Sebeovládání, Nezkrotný duch) jen pouhými slovy, ale skutečně zásadním stavebním kamenem a to jak při výuce Taekwon-Do, tak především v běžném životě. Jak říká sám velmistr. „Jen opravdový bojovník dokáže přijmout Zásady za své a promítnout je do každodenního života“.

Pro mě osobně se stal víkend strávený v přítomnosti velmistra Choi Jung Hwy zážitkem, na který se jen těžko zapomíná. Velmistr Choi Jung Hwa je pro mě osobnost vysokých morálních a charakterových hodnot, osobnost, kterých v dnešní době moc nepotkáte. Proto jsem hrdý, že mohu být součástí Taekwon-Do I.T.F. v pravé „ryzí“ podobě.

Jan Procházka II.Dan, sekretář České Taekwon-Do I.T.F. Asociace
               012_chi_jung_hwa

Seznam všech účastníků semináře:

Anglie
William Dewey 3. Dan

Česká republika
Martin Zámečník 6.Dan Praha
Michal Kindl 5.Dan Praha
Ondřej Vrábel 5.Dan Praha
Marek Lazor 4.Dan Ostrava
Michal Opusznyski 4.Dan Ostrava
Radek Kolář 4.Dan Pardubice
Tomáš Kuba 4.Dan Náměšť nad Oslavou
Jana Picmausová 3.Dan Praha
Martin Svitek 3.Dan Praha
Vladimír Švanda 3.Dan Praha
Pavel Cigáň 3.Dan Čebín
Tomáš Komrska 3.Dan Praha
Tomáš Vodička 2.Dan Praha
Tomáš Veverka 2.Dan Praha
Lenka Seménková 2.Dan Praha
Lucie Lienerová 2.Dan Brno
David Fojtík 1.Dan Čebín
Milan Škrdla 1.Dan Čebín
Natálie Slavíková 1.Dan Praha
Tereza Měřínská 1.Dan Praha
Vladimír Laš 1.Dan Praha
Petr Janeček 1.Kup Praha
Jan Dvořáček 2.Kup Praha
Iva Kůstová 2.Kup Náměšť nad Oslavou

Škola Taekwon-Do I.T.F. Do-San Šumná
Václav Hrubý 2.Dan
Jindřich Kandus 2.Kup
Iveta Hrdá 4.Kup

Škola Taekwon-Do I.T.F. Hwa-Rang Jevišovice
Eduard Liška 3.Dan
Václav Bůžek 1.Dan
David Šára 1.Kup
Tereza Vymazalová 1.Kup
Hana Vymazalová 1.Kup
Miloš Vymazal 1.Kup
Patrik Bohdálek 2.Kup

Škola Taekwon-Do I.T.F. So-San Znojmo
František Macek 4.Dan
Květuše Sobotková 3.Dan
Jiří Dospíšil 3.Dan
Antonín Belháč 3.Dan
Luboš Mudroch 2.Dan
Libor Šula 2.Dan
Vladimír Belháč 2.Dan
Ivana Mlčková 2.Dan
Radek Loucký 2.Dan
Leona Dočekalová 2.Dan
Denisa Baťová 2.Dan
Jan Procházka 1.Dan
Andrea Nesnídalová 1.Dan
Vu Huy Hoang 1.Dan
Jakub Kmec 1.Dan
Josef Hrůza 1.Dan
Josef Hrůza ml. 1.Kup
Tomáš Kratochvíl 1.Kup
Alexander Bashiri 1.Kup
Kateřina Kárníková 1.Kup
Hana Křivánková 1.Kup
David Burda 2.Kup
Jiří Abeska 2.Kup
Martin Vejchoda 4.Kup
Irena Marie Peřinová 4.Kup
Martin Procházka 4.Kup
Tomáš Marx 6.Kup
Tomáš Trenz 6.Kup
Josef Hladík 6.Kup
Zdeněk Vybíral 6.Kup
Michal Vršek 6.Kup
Filip Koch 8.Kup
David Severin 8.Kup

Holandsko
Mistr Léon van der Putten 7.Dan
Graziella Idili 4.Dan
Mark Pennings 3.Dan
Ton van den Elzen 2.Dan
Anke Peters 2.Dan
Chris IJskes 1.Dan

Chorvatsko
Pavo Soldan 2.Dan
Ivan Mirkovic 2.Dan
Dajana Barac 1.Kup

Irsko
Michael Flaherty 6.Dan
Bernadette Doyle 3.Dan
John O'Connor 3.Dan

Itálie
Mistr Pierpaolo Lecca 7.Dan
Caradonna Flavia 6.Dan
Juanito jr Arsol 6.Dan
Francesco Fiori 4.Dan
Luciano Cau 4.Dan
Placido Veronica 2.Dan
Rosy Di Mauro 2.Dan
Guerra Roberto 1.Dan
Mulas Giam Battista1.Dan
Mohamed Hanaien1.Dan
Alletto Michele1.Dan
Usai Chiara 1.Kup
Luca Caruso

Lotišsko
Vitaliy Son 5.Dan

Německo
Ralf Ufrecht 6.Dan
Robert Borja 6.Dan
Marcel Meinecke 4.Dan
Omid Sakhi 4.Dan
Uwe Meisel 4.Dan
Gerard Galinski 3.Dan
Svenja Walther 3.Dan
Iris Galinski 2.Dan
Michael Arnold 2.Dan
Sven Rofall 1.Dan
Petru Leuthold 1.Dan
Stefanos Varelas 1.Dan
Ivelina Meisel 1.Kup
Torben Widmann 2.Kup
Gernot Adamietz 4.Kup
Irena Ganecovska 8.Kup

Rakousko
Nakibollah Molawizadeh 5.Dan

Slovensko
Mistr Matiullah Karwandgar 7.Dan
Brian Lurie 3.Dan
Vladimir Sudor 3.Dan
Tibor Labuda 3.Dan
Ilirijan Berisha 3.Dan
Benjamin Sabani 2.Dan
David Barath 1.Dan
Miloslav Jurik 1.Dan
Marek Hudek 1.Kup

 
< Předch.   Další >
© 2007 - 2018 Česká Taekwon-Do I.T.F. Asociace | Webmasters: Miloš Vymazal, Josef Hrůza
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.